• Kurso tikslas - suteikti žinių apie darbo vietos, darbo priemonių saugų ir teisingą naudojimą
  • Šiame "Kompiuterinės braižybos" (P170B113) kurse išmoksite braižyti AutoCAD sistemoje dvimatėje (2D) ir trimatėje (3D) erdvėje. Pirmos penkios temos skirtos 2D erdvei, o likusios trys - 3D.
  • Studentams suteikiamos žinios apie darbo santykius, sugią darbo aplinką ir jai keliamus reikalavimus.

  • Išstudijuoti medžiagų ir jų paketų savybių kitimą technologinių procesų ir eksploatavimo metu. Išnagrinėti siuvinių medžiagų asortimentą. Išmokti parinkti visas reikalingas medžiagas duoto modelio gaminiui.

  • Profesinio (inžinerinio) bendravimo pagrindai skirti pirmo kurso studentams. dėstomas dalykas padės ruošti žodinius pranešimus ir rašytinius dokumentus. Studentams bus pateikta informacija apie profesinį etiketą,  argumentavimą, komandinį darbą. Paskaitos leis įgyti žinias apie sėkmingo bendravimo prielaidas.
  • Tikslas ir gebėjimai: Išstudijuoti siuvinių gamybos paruošimo, medžiagų paruošimo, jų sukirpimo ir normavimo procesus. Išnagrinėti naudojamus įrenginius. Įsisavinti procesų projektavimo pagrindus. Susipažinti su naujausiomis automatizuotosiomis sistemomis.