Ergonomikos kursas
(EK)

Kurso tikslas - suteikti žinių apie darbo vietos, darbo priemonių saugų ir teisingą naudojimą