Kompiuterinė braižyba
(KB)

 Ši paskaita skirta ir svečiams
 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Šiame "Kompiuterinės braižybos" (P170B113) kurse išmoksite braižyti AutoCAD sistemoje dvimatėje (2D) ir trimatėje (3D) erdvėje. Pirmos penkios temos skirtos 2D erdvei, o likusios trys - 3D.

Ši paskaita skirta ir svečiams  Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto