Žmonių sauga
(ŽS)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Studentams suteikiamos žinios apie darbo santykius, sugią darbo aplinką ir jai keliamus reikalavimus.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto