Profesinio (inžinerinio) bendravimo pagrindai
(PBP)

Profesinio (inžinerinio) bendravimo pagrindai skirti pirmo kurso studentams. dėstomas dalykas padės ruošti žodinius pranešimus ir rašytinius dokumentus. Studentams bus pateikta informacija apie profesinį etiketą,  argumentavimą, komandinį darbą. Paskaitos leis įgyti žinias apie sėkmingo bendravimo prielaidas.