Medžiagų atsparumas 2
(MA 2)

tikslas - padėti studentams lengviau prisiminti dalyko MA 1 esmę; išplėsti medžiagų mechanikos žinias, nagrinėjant sudėtingesnes konstrukcijų skaičiuojamąsias ir apkrovimų schemas; padėti studentui parankesniu būdu bei laiku atsiskaityti už privalomas dalyko užduotis.